Mr. sc. Anto Brtan
KANDIDAT ZA NAČELNIKA OPĆINE JAJCE
00027 HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE

 
 

PROGRAMSKA NAČELA
Kandidata za načelnika

Za napredno Jajce !

 

Poštovane sugrađanke i sugrađani kraljevskog grada Jajca,

pred Vama se nalazi sažetak Programa „Za napredno Jajce!“, koji obuhvaća gospodarski rast, reformu općinske administracije, razvoj prostorne infrastrukture i društvenu pravednost, te rješavanje najvažnijih životnih problema, koji sadrži mjere kojima u sljedećim godinama želimo zajedno graditi bolje i napredno Jajce.

U mandatnom periodu, temeljem znanja i iskustva stečenog u više od 20 godina rada u državnim institucijama, a u posljednje dvije godine i na lokalnoj razini, programski ću ostvariti: 

 • Potporu mladima u obrazovanju i zapošljavanju.
 • Poticaj snažnijem razvoju turizma kroz nove projekte i ideje čime će se potaknuti i ostale gospodarske grane, te utjecati na povećano zapošljavanje, i to prioritetno:
  • uređenje parka Varošnice i pristupnih staza vodopadu, te izradu adrenalinskog parka i drugih sadržaja na tom području,
  • izgradnja visećeg mosta preko Vrbasa radi povezivanja parkova, te izgradnja šetnica i drugih sadržaja,
  • uređenje korita rijeke Plive te izgradnja šetnice sve do Plivskih jezera,
  • uređenje Velikog i Malog plivskog jezera uključujući plažu s popratnim turističkim sadržajima,
  • restauracija i konzervacija nacionalnih spomenika i njihovo stavljanje u funkciju promocije turizma,
  • pomoć turističkim djelatnicima radi podizanja kvalitete usluga,
  • pravno reguliranje statusa fizičkih osoba koje se bave pružanjem usluga privatnog smještaja,
  • privlačenje investicija u turistički sektor.
 • Poticaj održivom razvoju poljoprivrede i njihovo uključivanje u turističku ponudu kroz domaće eko proizvode, te omogućiti suradnju lokalnih poljoprivrednika i ugostitelja po principu – od polja do stola.
 • Zaštitu okoliša i zdravlja ljudi osobito područja Plivskih jezera čiju vodu građani Jajca koriste u svakodnevnom životu, s posebnim naglaskom na:
  • zaustavljenje nelegalne gradnje u zoni zaštite Plivskih jezera,
  • pokretanje inicijative za proglašenje Plivskih jezera zaštićenim parkom prirode,
  • izgradnja moderne kanalizacijske mreže s prečišćivačima kako bi se zagađenost vode svela na minimum,
  • u suradnji s općinom Jezero ponovo aktivirati zaštitnu barijeru kako bi se spriječilo onečišćenje Plivskih jezera,
  • sanirati sve nelegalne deponije smeća na području općine Jajce, te uvesti mjere nadzora i sankcija za onečišćenje okoliša,
  • zaštita izvora, potoka i rječica na području općine Jajce,
  • realizirati plan prikupljanja i gospodarenja otpadom kao srednjoročni cilj u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi,
  • poduzeti sve pravne mjere za uklanjanje ratnih ruševina, posebno u gradskoj zoni,
  • riješiti problem pasa lutalica u Jajcu na prihvatljiv način.
 • Veće uključivanje jajačke dijaspore u razvoj grada kroz olakšan pristup informacijama i ubrzanu proceduru izdavanja potrebnih odobrenja za ulaganja.
 • Rekonstrukciju i modernizaciju lokalne administracije s jednakopravnim sudjelovanjem mladih i školovanih ljudi bez diskriminacije.
 • Osnažiti ured za razvojne projekte i europske fondove s ciljem povlačenja sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije.
 • Jajce iz statusa općine dovesti u status Grada.
 • Osnovati Razvojnu agenciju Jajce za poticanje malog i srednjeg poduzetništva.
 • Promicati stalnu skrb za starije i nemoćne osobe i najranjivije društvene skupine, te dati punu potporu realizaciji projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Jajcu.
 • Proširiti kapacitete dječjeg vrtića u Jajcu, te potaknuti inicijativu za uvođenje dnevnog boravka u školama za najmanje uzraste s ciljem pomoći zaposlenim roditeljima.
 • Povećati potencijale javnih poduzeća i ustanova radi pružanja što kvalitetnijih usluga našim građanima.

Glavni cilj ovog Programa je oživotvorenje vizije naprednog i uspješnog Jajca, uređenog grada jednakih mogućnosti za sve koji svojim radom žele zajednički boljitak u našem višestoljetnom životnom prostoru. U Jajcu treba omogućiti političku stabilnost, jednakopravnost, pravnu sigurnost, pouzdan okvir za gospodarski rast te društvenu uključenost i solidarnost.

 

Za razliku od drugih, znam i mogu povesti Grad Jajce u budućnost i jednakopravno se zauzimati za sve građane Jajca koji žele zatvoriti stranicu prošlosti i okrenuti Jajce boljoj budućnosti.

 

Jajce može i zaslužuje bolje!         15.11.2020. pokažimo da svi mi to možemo !!!

 

Mr. sc. Anto Brtan